Hoá đơn điện tử an toàn Mifi

0
(0)

Dịch vụ Hóa đơn điện tử An toàn MIFI chính thức ra mắt cung cấp đến khách hàng từ ngày 1/3/2019 (phiên bản 1)
Sau đó nâng cấp dịch vụ phiên bản 1 lên phiên bản 2 vào ngày 1/4/2020 với những tính năng như sau:

  • Phân quyền sử dụng hóa đơn
  • Trình ký hóa đơn
  • Cảnh báo hóa đơn xuất sai, cảnh báo công nợ
  • Tự động hạch toán doanh thu bán hàng
  • Theo dõi công nợ khách hàng, hàng hóa
  • Xuất báo cáo theo chuẩn báo cáo của phần mềm HTKK

Phạm vi cung cấp: cung cấp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hiện tại dịch vụ Hóa đơn điện tử An toàn MIFI đang cung cấp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ:

  • Theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn (Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC,…)
  • Đơn vị đã hoàn thành cập nhật theo cấu trúc thành phần dữ liệu theo cấu trúc chung đáp ứng theo Quyết định 635/QĐ-TCT (thành phần dữ liệu đáp ứng theo phụ lục 01 – kế hoạch 19/KH-CT và đáp ứng các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử. Được Cơ quan thuế đăng tải thông tin lên trang của Tổng cục thuế qua đường dẫn https://www.hcmtax.gov.vn/tin-tuc/danh-sach-to-chuc-trung-gian.html
  • Sẵn sàng đáp ứng theo Nghị định 123/2020/ND-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0