Quy Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Chính Thức Theo Lộ Trình Mới Nhất

5
(2)

Bài viết cung cấp cho bạn thông tin chính thức về lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP-Quy định sử dụng hóa đơn điện tử.

Chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong việc sắp xếp, lưu trữ, quản lý và kiểm soát.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế vẫn chưa nắm rõ được lộ trình hay thủ tục bắt buộc khi chuyển sang hóa đơn điện tử. Điều này dẫn đến rất nhiều sai sót trong quá trình làm việc với các cơ quan ban ngành gây ra chậm trễ cho quá trình hoạt động kinh doanh. 

Vậy quy định sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào? Lộ trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ra sao? Ai là đối tượng cần áp dụng? Bài viết sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của bạn xoay quanh các câu hỏi trên.

Những đối tượng nào sẽ áp dụng quy định sử dụng hóa đơn điện tử?

Những nội dung mới tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ

Những nội dung mới tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ

Kể từ ngày 01/07/2022, tất cả các hóa đơn giấy sử dụng trong hoạt động mua bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ bao gồm hóa đơn đặt in, tự in, đặt mua của cơ quan thuế sẽ hết hiệu lực. Cũng từ ngày đó, mọi cơ sở kinh doanh, tổ chức sự nghiệp công lập đều phải áp dụng hóa đơn, phiếu thu điện tử.

Phân loại đối tượng các đối tượng phải tuân thủ quy định sử dụng hóa đơn điện tử:

Các cơ sở kinh doanh, tổ chức kinh tế đã mua hóa đơn của cơ quan thuế hoặc thông báo phát hành hóa đơn tự tin, đặt in để sử dụng trước ngày 01/07/2022.

Doanh nghiệp đã mua hoặc phát hành hóa đơn giấy trước 01/11/2018 vẫn được phép sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 31/10/2020

Doanh nghiệp đã mua hoặc phát hành hóa đơn giấy trước 01/11/2018 vẫn được phép sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 30/06/2022

Mốc thời gian ngày 01/11/2018 là ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Theo nội dung ghi trong Nghị định, các cơ sở kinh doanh, tổ chức kinh tế vẫn được phép sử dụng hóa đơn giấy tự in, đặt in đến hết 30/06/2022. Điều kiện là nếu cơ sở kinh doanh đó đã thông báo phát hành hoặc mua của các cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh phải nộp tờ khai dữ liệu hóa đơn Mẫu số 03 trong phụ lục kèm theo Nghị định và nộp cùng với tờ khai thuế giá trị gia tăng tới các cơ quan thuế nếu vẫn muốn sử dụng hóa đơn giấy nói trên.

Các cơ sở kinh doanh, tổ chức kinh tế mới thành lập từ 01/11/2018 đến 30/06/2022

Các doanh nghiệp mới thành lập từ 01/11/2018 đến 31/10/2020 nếu đủ điều kiện công nghệ thì phải áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn.

Các doanh nghiệp mới thành lập từ 01/11/2018 đến 31/10/2020 nếu đủ điều kiện công nghệ thì phải áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn.

Các cơ sở kinh doanh, tổ chức kinh tế mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/06/2022 sẽ được thông báo về quy định sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Khi đó, hãy tuân thủ và thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan thuế.

Trong trường hợp các doanh nghiệp này chưa đủ điều kiện hạ tầng công nghệ để áp dụng quy định sử dụng hóa đơn điện tử thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy. Để được cho phép, các cơ sở kinh doanh cũng phải gửi lên cơ quan thuế hai bản tờ kê khai thuế giá trị gia tăng và tờ khai dữ liệu hóa đơn theo Mẫu số 03 trong phụ lục đi kèm Nghị định.

Các tổ chức sự nghiệp công lập đã và đang sử dụng hóa đơn, phiếu thu tiền bằng giấy

Các cơ sở y tế và cơ sở giáo dục công lập nếu đã và đang sử dụng hóa đơn, phiếu thu tiền bằng giấy vẫn có thể tiếp tục sử dụng phiếu thu, hóa đơn đang sử dụng.

Tuy nhiên, theo nội dung được ghi rõ trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP, các tổ chức sự nghiệp công lập này sẽ bắt đầu tiến hành chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn, phiếu thu tiền điện tử theo lộ trình được công bố của Bộ Tài chính.

Lộ trình bắt buộc phải thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử

Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đã được Bộ Tài chính phát hành văn bản rõ ràng

Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đã được Bộ Tài chính phát hành văn bản rõ ràng

Áp dụng quy định sử dụng hóa đơn điện tử là việc mà tất cả các doanh nghiệp sắp tới cần thực hiện. Vậy nên, hãy chú ý các mốc thời gian trong lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử sau để đảm bảo thực hiện đúng.

Từ ngày 01/11/2018 – 30/06/2022

Đối tượng 1: Các cơ sở kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định sử dụng hóa đơn điện tử ghi rõ trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế hoặc thông báo phát hành hóa đơn điện tử trước 01/11/2018 thì vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối tượng 2: Các cơ sở kinh doanh đang sử dụng hóa đơn giấy

Nếu được các cơ quan thuế thông báo và doanh nghiệp đủ điều kiện công nghệ hãy đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

Nếu được các cơ quan thuế thông báo và doanh nghiệp đủ điều kiện công nghệ hãy đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

Có thể tiếp tục sử dụng các loại hóa đơn giấy tự in, đặt in hoặc mua từ cơ quan thuế đến hết ngày 30/06/2022.

Để giải thích cho điều này, Tổng cục Thuế trong Công văn 4311/TCT-CS ngày 05/11/2018 về việc áp dụng hóa đơn điện tử. Trong đó nêu rõ, từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/06/2022, nếu điều kiện thực tế chưa kịp đáp ứng được việc sử dụng hóa đơn điện tử, các cơ sở kinh doanh có thể tiếp tục dùng hóa đơn đặt in đến khi có thể chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Nếu được các cơ quan thuế thông báo chuyển sang việc áp dụng hóa đơn điện tử, khi đó:

  • Doanh nghiệp đủ điều kiện hạ tầng thông tin sẽ áp dụng hóa đơn điện tử.
  • Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện công nghệ để áp dụng hóa đơn điện tử, phải gửi hai văn bản tờ khai dữ liệu hóa đơn Mẫu số 03 và tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế để tiếp tục được sử dụng hóa đơn giấy.

Đối tượng 3: Các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/06/2022

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện chuyển đổi phải nộp tờ khai dữ liệu hóa đơn và tờ khai thuế GTGT để được tiếp tục sử liệu hóa đơn giấy

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện chuyển đổi phải nộp tờ khai dữ liệu hóa đơn và tờ khai thuế GTGT để được tiếp tục sử liệu hóa đơn giấy

Có thể đăng ký phát hành hóa đơn giấy tự in, đặt in hoặc mua từ cơ quan thuế

Nếu được các cơ quan thuế thông báo chuyển sang việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, khi đó:

  • Doanh nghiệp đủ điều kiện hạ tầng thông tin sẽ đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế.
  • Doanh nghiệp mới thành lập mà chưa đủ điều kiện công nghệ để áp dụng hóa đơn điện tử, phải gửi hai văn bản tờ khai dữ liệu hóa đơn Mẫu số 03 và tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế để tiếp tục được sử dụng hóa đơn giấy.

Từ ngày 01/07/2022

Bắt đầu từ ngày 01/07/2022, bắt buộc tất cả các cơ sở kinh doanh gồm các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh và tổ chức kinh tế Tại Việt Nam phải chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Không sử dụng cùng lúc từ hai hình thức hóa đơn cho cùng một nghiệp vụ

Theo quy định, không được phép sử dụng đồng thời nhiều hình thức hóa đơn bán hàng

Theo quy định, không được phép sử dụng đồng thời nhiều hình thức hóa đơn bán hàng

Được quy định rõ tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, doanh nghiệp không được phép đồng thời sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau.

Nếu đã sử dụng hóa đơn đặt in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ này thì các doanh nghiệp không được dùng thêm hóa tự in, hóa đơn điện tử.

Nếu đã sử dụng hóa đơn tự cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ này thì các doanh nghiệp không được dùng thêm hóa đặt in, hóa đơn điện tử.

Nếu đã sử dụng hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ này thì các doanh nghiệp không được dùng thêm hóa tự in, hóa đơn đặt in.

Hy vọng bài viết trên đây của chúng tôi đã đưa đến bạn thông tin cụ thể nhất về lộ trình bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Để cập nhật thêm các thông tin mới và chính xác về quy định sử dụng hóa đơn điện tử, các bạn có thể theo dõi thêm nhiều bài viết tại mục tin tức của trang Website MIFI.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 5 / 5. Số phiếu 2