9+ Mẫu hóa đơn điện tử từng lĩnh vực ngành nghề theo Thông tư 68

0
(0)

Sau đây là các mẫu hóa đơn điện tử từng lĩnh vực ngành nghề theo Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ tài chính mà bạn có thể sẽ cần.

1. Thông tin nào cần có trên các Mẫu hóa đơn điện tử?

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, hóa đơn điện tử cần đảm bảo đầy đủ các thông tin, bao gồm:

  • Tên, ký hiệu hóa đơn; ký hiệu mẫu số và số hóa đơn.
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán và người mua (nếu người mua có).
  • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá; thành tiền chưa thuế, thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất và cộng tiền thuế giá trị gia tăng (trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng).
  • Mẫu hóa đơn điện tử cần hiển thị đầy đủ tổng tiền thanh toán, chữ ký điện tử, chữ ký số người bán và người mua (trong trường hợp nếu có).
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử; Mã của cơ quan thuế (đối với HĐĐT có mã của cơ quan thuế).
  • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

2. Tổng hợp 5+ mẫu hóa đơn điện tử mới nhất theo Thông tư 68/2019/TT – BTC

Tại thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Bộ tài chính đã ban hành kèm theo 5 mẫu hóa đơn điện tử để giúp doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng bao gồm:

2.1 Mẫu hóa đơn điện tử GTGT

Mẫu hóa đơn GTGT được sử dụng trong các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Theo đó, hóa đơn điện tử GTGT được lập theo mẫu hiển thị số 01.

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng sử dụng khi kê khai thuế giá trị gia tăng.

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng sử dụng khi kê khai thuế giá trị gia tăng.

2.2 Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng được sử dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân dùng phương pháp trực tiếp để kê khai thuế giá trị gia tăng. Hóa đơn điện tử bán hàng được lập theo mẫu hiển thị số 02.

Sử dụng mẫu hiển thị số 02 khi tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Sử dụng mẫu hiển thị số 02 khi tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

2.3 Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được lập với mục đích ghi chép việc thực hiện xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. Trong phiếu xuất kho cần đảm bảo nêu rõ nội dung xuất kho, thông tin vận chuyển, phương tiện và người vận chuyển…Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được lập theo mẫu hiển thị số 03, áp dụng cho các đối tượng được quy định tại Điều 2 của Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019.

 

Mẫu xuất kho kiêm vận chuyển điện tửMẫu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được lập theo mẫu hiển thị số 03 ban hành kèm theo Thông tư 68/2019/TT-BTC.

2.4 Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng cho tổ chức, doanh nghiệp đặc thù

Mẫu hóa đơn này được sử dụng trong các trường hợp bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ đặc thù. Trong hóa đơn giá trị gia tăng cho tổ chức, doanh nghiệp đặc thù không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung. Vấn đề này được quy định tại Khoản 3, Điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC. Mẫu hiển thị số 04 tại Phụ lục I, Thông tư số 68/2019/TT-BTC là mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng cho các tổ chức, doanh nghiệp đặc thù.

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng cho tổ chức, doanh nghiệp đặc thù.

2.5 Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng cho tổ chức, doanh nghiệp đặc thù bằng ngoại tệ

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng cho tổ chức, doanh nghiệp đặc thù bằng ngoại tệ được lập theo mẫu hiển thị số 05.

sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo mẫu hiển thị số 05

Các tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo mẫu hiển thị số 05.

Tuy nhiên, tại Khoản 5, Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính cũng đã khẳng định các mẫu hiển thị của một số loại hóa đơn trên đây không có tính chất bắt buộc mà chỉ tham khảo. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể áp dụng một cách linh hoạt sao cho đúng với pháp luật hiện hành là được.

>>> Xem mức phạt mất hóa đơn nếu Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn truyền thống

3. Tổng hợp 4+ Mẫu hóa đơn điện tử phân loại theo lĩnh vực kinh doanh

Dưới đây là một số mẫu hóa đơn điện tử phân loại theo lĩnh vực kinh doanh để bạn tham khảo. Từ đó dễ dàng lựa chọn mẫu hóa đơn cho riêng mình theo ngành nghề kinh doanh hiện tại.

3.1 Mẫu HĐĐT dành cho lĩnh vực y tế

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế cần sử dụng hóa đơn đúng pháp luật thì mới có thể lưu hành trên thị trường. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều địa chỉ khởi tạo hóa đơn hoạt động không kiểm soát. Nếu bạn đặt niềm tin nhầm chỗ thì hóa đơn của bạn sẽ không có giá trị sử dụng. Dưới đây là mẫu HĐĐT dành cho lĩnh vực y tế đạt chuẩn cho bạn tham khảo.

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng dành cho lĩnh vực y tế mà bạn có thể tham khảo.

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dành cho lĩnh vực y tế

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dành cho lĩnh vực y tế.

3.2 Mẫu HĐĐT dành cho lĩnh vực giáo dục

Hiện nay, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ/hàng hóa trong lĩnh vực giáo dục đang chuyển dần sử dụng hóa đơn điện tử thay vì hóa đơn giấy như trước. Nhìn chung, hóa đơn điện tử dành cho lĩnh vực giáo dục không khác so với lĩnh vực y tế. Chúng đều có các thông tin cơ bản cần có như: tên hóa đơn, ký hiệu, mẫu số, số hóa đơn, thông tin người bán, thông tin người mua, tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, đơn giá, số lượng, thành tiền, thuế suất, tổng tiền thanh toán…

Mẫu hóa đơn điện tử dành cho lĩnh vực giáo dục

Mẫu hóa đơn điện tử dành cho lĩnh vực giáo dục.

3.3 Mẫu HĐĐT dành cho lĩnh vực khách sạn

Ngoài các thông tin cần thiết như trong mẫu hóa đơn theo lĩnh vực y tế, giáo dục kể trên, hóa đơn điện tử dành cho lĩnh vực khách sạn còn có thêm số phòng, ngày đến, ngày đi, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số hàng hóa/dịch vụ nhất định theo quy định của pháp luật.

Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dành cho lĩnh vực khách sạn không thuế tiêu thụ đặc biệt

Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dành cho lĩnh vực khách sạn không thuế tiêu thụ đặc biệt.

Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dành cho lĩnh vực khách sạn có thuế tiêu thụ đặc biệt

Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dành cho lĩnh vực khách sạn có thuế tiêu thụ đặc biệt.

3.4 Mẫu HĐĐT dành cho lĩnh vực vận tải

Tương tự, ngoài các thông tin cần thiết khác, mẫu hóa đơn điện tử dành cho lĩnh vực vận tải cần bao gồm cả nội dung như: tên tàu, quốc tịch, vận đơn, ngày đến, ngày đi, đặc biệt nó có thể thể hiện nhiều mức thuế giá trị gia tăng khác nhau.

Mẫu hóa đơn điện tử dành cho lĩnh vực vận tải

Mẫu hóa đơn điện tử dành cho lĩnh vực vận tải.

Trên thị trường hiện nay có không ít các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Bạn có thể chọn đơn vị phù hợp tùy vào tình hình tài chính cũng như nhu cầu của doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, bạn không nên lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử giá rẻ, có bảo mật kém và không hỗ trợ nhiều tính năng. Bởi bạn sẽ có thể đối mặt với việc mất, lộ thông tin doanh nghiệp quan trọng vào một ngày nào đó khi lựa chọn những đơn vị này.

Trong các nhà cung cấp uy tín, bạn có thể tham khảo dịch vụ hóa đơn điện tử an toàn MIFI. Bạn có thể yên tâm về vấn đề an toàn dữ liệu vì MIFI áp dụng bảo mật dữ liệu với Microsoft Azure. Ngoài ra, các dữ liệu của doanh nghiệp thường xuyên được sao lưu trên hệ thống Cloud của Microsoft, tránh trường hợp mất dữ liệu. MIFI sử dụng bảo mật 2 lớp, giúp tối ưu tính năng bảo mật. Với những tính năng nổi bật và độ bảo mật cao, MIFI đang là phần mềm hóa đơn điện tử được Cục Thuế khuyên dùng. Nếu bạn đang có nhu cầu chuyển sang dùng hóa đơn điện tử, đừng quên liên hệ với nhân viên tư vấn của MIFI để được đăng ký sử dụng và giải đáp các thắc mắc nhé.

> Xem thêm: Các thông tin về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2020

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0