HƯỚNG DẪN CÀI PHẦN MỀM KÝ SỐ MIFI

I. Cài phần mềm ký số:

Cài đặt: vào trang quản trị hóa đơn điện tư ….mifi.vn

Vào Danh Mục -> Chữ Ký

Download và chạy MatBaoDigitalSignature.exe cài đặt -> next hoàn tất.

 • Kiểm tra phần mềm ký số đã chạy chưa?

Tìm lưu trữ phần mềm ký số đã cài:

Cách 1:

Search: “Matbao” -> MatbaoDigitalsingature -> Open

Sẽ mở cửa sổ POPUP báo đường dẫn -> Browse -> Mở ra đường dẫn lưu trữ

Cách 2:  Kiểm tra HĐH Windows 32/64 bit

 

Nếu Windows 32 bit -> Lưu C:\Program Files\MatBaoDigitalSingature

Nếu Windows 64 bit -> lưu C:\Program Files (x86)\MatBaoDigitalSingature

Chạy  MatBaoDigitalSingature (APP)

Nếu màn hình hiện dòng info: ApplicationMethod@start -> OK

 

Nếu màn hình hiện và tắt trong 3s thì phần mềm ký số không chạy:

   • Máy chưa cài Java thì tự động phần mềm chuyển link download Java và cài đặt.
   • Cài Java và chạy lại phần mềm OK

Cấu hình của máy tính chưa cho phép cài đặt regedit.

 • Bước 1: Bên góc trái màn hình máy tính, bạn nhấn vào ô tìm kiếm, gõ regedit, chọn Run as administrator.
 • Bước 2: Khi vào bạn bạn chọn Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\NativeMessagingHosts\
  xem có mb.digital.signature chưa? Nếu có kiểm tra đã có file Defaullt hay chưa, nếu chưa thì:
  Nhấp chuột phải (Right Click) -> New -> Key với

Name: Default

Nhấn chuột phải vào file Default và copy dòng:

C:Program Files (x86)\MatBaoDigitalSingaturemb.digital.signature.json

C:\Program Files (x86)\MatBaoDigitalSingature\mb.digital.signature.json

C:\Program Files\MatBaoDigitalSingature\mb.digital.signature.json

–> nhấn OK.

II. ADD EXTENSION MIFI trình duyệt:

Cách 1: Danh Mục -> Chữ ký số -> cài đặt extention

Cách 2: Setting trình duyệt -> Extensions -> Chrome Web Store -> gõ: mifi vn -> Extension Mifi -> click để add

Bạn tham khảo hướng dẫn!

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan