Hướng Dẫn Sửa Lỗi Sai Mã Số Thuế Trên Hóa Đơn Điện Tử

5
(7)

Biết cách sửa lỗi sai mã số thuế trên Hóa đơn điện tử là điều mà bất cứ kế toán nào cũng cần phải nắm rõ. Sau đây là bài viết hướng dẫn cụ thể.

Ghi sai mã số thuế trên hóa đơn điện tử là sai sót không hề hiếm gặp.

Ghi sai mã số thuế trên hóa đơn là sai sót không hề hiếm gặp.

Sai mã số thuế trên hóa đơn điện tử là vấn đề mà không ít kế toán mắc phải trong quá trình lập hóa đơn. Tuy nhiên, cách xử lý trong từng trường hợp lại không hề giống nhau. Xử lý sai mã số thuế được quy định theo Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Để xử lý chính xác, kế toán cần xác định 2 vấn đề sau: Doanh nghiệp đang sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hay không có mã của cơ quan thuế và Hóa đơn điện tử sai sót do bên bán/bên mua phát hiện hay do Cơ quan thuế phát hiện.

Trường hợp bên bán/bên mua phát hiện sai mã số thuế trên hóa đơn điện tử

Nếu doanh nghiệp sử dụng Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Xử lý sai sót mã số thuế trên hóa đơn

Xử lý sai sót mã số thuế trên hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, người bán ghi sai mã số thuế thì xử lý theo hướng dẫn tại Nghị định 119/2018/NĐ-CPThông tư 68/2019/TT-BTC như sau:

  • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót về mã số thuế
  • Người bán lập Hóa đơn điện tử mới thay thế cho Hóa đơn điện tử đã lập có sai và gửi lại cho người mua. Theo đó, trên Hóa đơn điện tử thay thế bắt buộc có dòng chữ: “Thay thế cho hóa đơn số… ký hiệu… mẫu số…; ký hiệu hóa đơn…; số hóa đơn…; ngày/ tháng/ năm”.
  • Người bán tiến hành lập, sau đó gửi thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử đến Cơ quan thuế.

Doanh nghiệp sử dụng Hóa đơn có mã của Cơ quan thuế

Tiến hành gửi thông báo hủy hóa đơn điện tử theo mẫu số 04 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Tiến hành gửi thông báo hủy hóa đơn điện tử theo mẫu số 04 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng Hóa đơn có mã của Cơ quan thuế, người bán ghi sai mã số thuế trên hóa đơn thì xử lý như sau:

  • Người bán tiến hành gửi thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP tới Cơ quan thuế.
  • Sau đó, Cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm cấp mã số mới thay thế cho hóa đơn đã lập. Bên bán lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn sai và gửi cho bên mua.
  • Trường hợp, hóa đơn điện tử ghi sai mã số thuế đã được kê khai thuế thì cần thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

Cơ quan thuế phát hiện ghi sai mã số thuế trên hóa đơn điện tử sau khi nhận dữ liệu

Kế toán nên nắm vững cách xử lý ghi sai mã số thuế trên hóa đơn

Kế toán nên nắm vững cách xử lý ghi sai mã số thuế trên hóa đơn ĐT nhưng được phát hiện khi dữ liệu đã được gửi tới cơ quan thuế.

Trường hợp Sai mã số thuế trước khi gửi đến cơ quan thuế

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, ghi sai mã số thuế nhưng được phát hiện khi dữ liệu đã được gửi tới cơ quan thuế thì xử lý như sau:

  • Cơ quan thuế sẽ tiến hành gửi thông báo cho người bán về việc hóa đơn điện tử cần rà soát theo Mẫu số 05 (ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) để người bán kiểm tra sai sót.
  • Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người bán cần:
  • Gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn (nếu có).
  • Sau khi thông báo hủy hóa đơn điện tử đã lập thì người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế để gửi người mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.
Sai sót trên hóa đơn

Cơ quan thuế cần thông báo cho người bán về sai sót trên hóa đơn điện tử.

Lưu ý

Bên bán và mua cũng cần điều chỉnh khai báo thuế nếu hóa đơn đó đã được kê khai trước đó. Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế về việc ghi sai mã số thuế trên hóa đơn thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã lập để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn. Đối với hóa đơn không có mã, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn chi tiết về việc xử lý sai sót.

Trên đây là hướng dẫn sửa lỗi sai mã số thuế trên hóa đơn điện tử mà bạn có thể tham khảo. Những kiến thức này sẽ giúp kế toán và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn khi xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử, đặc biệt là về việc ghi sai mã số thuế.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 5 / 5. Số phiếu 7