Doanh Nghiệp Có Phải Hủy Hóa Đơn Giấy Trước Ngày 1/11/2020 Không?

5
(2)

Doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 1/11/2020 không là băn khoăn của rất nhiều người, kể từ khi nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử có hiệu lực.

Hôm nay, tôi sẽ giúp bạn nắm bắt thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử cùng những quy định về hủy hóa đơn giấy còn dư theo các Thông tư, Nghị định mới nhất.

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Đâu là thời điểm doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?Đâu là thời điểm doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Đâu là thời điểm doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Điều 59 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

….

  1. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020”

Tức là các doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022. Quy định này có sự nhất quán với Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 1/7/2020 về thời hạn áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử.

Mặc dù vậy, hiện nay Chính phủ cũng đang khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử sớm để mang lại lợi ích về sau.

Ngoài ra, Nghị định 123/2020 /NĐ-CP cũng nêu rõ:

“Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022″

Do đó, hiện nay việc đăng ký, sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử sẽ vẫn thực hiện theo quy định của Nghị định này và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 không?

Nhiều người không biết hóa đơn giấy còn dư có phải hủy trước ngày 1/11/2020 hay không.

Nhiều người không biết hóa đơn giấy còn dư có phải hủy trước ngày 1/11/2020 hay không.

Để giải đáp cho thắc mắc “Doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 không” thì theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP cho biết: kể từ ngày 01/11/2020, nếu đơn vị kinh doanh còn dư hóa đơn giấy sẽ phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn giấy để chuyển sang hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử được lùi đến ngày 01/7/2022 vậy nên quy định về hủy hóa đơn giấy cũng sẽ thay đổi.

Quy định về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử lùi đến ngày 01/7/2022.

Quy định về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử lùi đến ngày 01/7/2022.

Theo đó, Điều 60, Nghị định 123/2020/NĐ-CP có nêu rõ:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành (19/10/2020) đến hết ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014.

Từ 19/10/2020 đến 30/6/2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020 hoặc Nghị định 119/2016/NĐ-CP,.

Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế (theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng).

Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Như vậy, nếu đang sử dụng hóa đơn giấy thì doanh nghiệp không cần làm thủ tục hủy hóa đơn giấy mà có thể sử dụng hóa đơn giấy hoặc sử dụng song song cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 30/6/2022.

Ngoài ra, từ 19/10/2020 đến 30/6/2022, nếu doanh nghiệp đủ điều kiện và được cơ quan thuế  thông báo chuyển đổi sang hóa đơn điện tử thì làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Có được dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử?

Sử dụng thử phần mềm hóa đơn điện tử rất có ích cho kế toán.

Sử dụng thử phần mềm hóa đơn điện tử rất có ích cho kế toán.

Theo tôi thấy, trong giai đoạn chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, ắt hẳn kế toán nào cũng mong muốn được dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử. Thử thao tác trên phần mềm sẽ giúp kế toán nắm được quy trình thực hiện của các nghiệp vụ: khởi tạo mẫu, lập hóa đơn và quản lý hóa đơn. Đồng thời làm quen với những quy định mới về hóa đơn điện tử như: lập hóa đơn điện tử nhiều trang, in chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy, lưu trữ hóa đơn….

MIFI là phần mềm hóa đơn đang được ưa chuộng hiện nay.

MIFI là phần mềm hóa đơn đang được ưa chuộng hiện nay.

Hiện nay, xuất hiện tương đối nhiều phần mềm hóa đơn điện tử nổi bật, trong đó có MIFI. Đây là phần mềm xuất hóa đơn điện tử an toàn đạt chuẩn thông tư 68/2019/TT-BTC, được thiết kế cho CEO, CFO giúp bảo vệ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp. Nó có các ưu điểm nổi bật như:

  • Có hệ thống bảo mật thông tin hàng đầu cho doanh nghiệp.
  • Công nghệ lưu trữ hóa đơn của MIFI hiện đại và chuyên nghiệp.
  • Có hợp đồng đền bù để đảm bảo dữ liệu bằng.

Chắc hẳn bạn đã biết“doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 1/11/2020 không” qua những chia sẻ của tôi trên đây rồi. Ghi nhớ những kiến thức này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc quản lý, sử dụng, lưu trữ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 5 / 5. Số phiếu 2