Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO Mã số thuế: 0302712571 Địa chỉ: Tầng 3 Anna Building, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 1900 1830 Số tài khoản:  

Họ tên người mua hàng:  

Tên đơn vị:  

Mã số thuế:  

Địa chỉ:  

Hình thức thanh toán:  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất GTGT (%) Tiền thuế GTGT Thành tiền sau thuế
123456 = 4 x 578 = 6 x 79 = 6 + 8
1            
         
         
         
Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ:        
Tổng cộng tiền thanh toán:
Số tiền viết bằng chữ:

Tổng tiền không chịu thuế:  

Tổng tiền chịu thuế 0%:  

Tổng tiền chịu thuế 5%:   Tổng tiền thuế GTGT 5%:  

Tổng tiền chịu thuế 10%:   Tổng tiền thuế GTGT 10%:  

Người mua hàng

Mẫu ký điện tử

Ký bởi:
Ký ngày:

Đơn vị bán hàng

Chữ ký có hiệu lực

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
Ký ngày: