Chỉnh sửa mẫu hoá đơn

HddtMifi
if (lt IE 9) <script src="http://ie7-js.googlecode.com/svn/version/2.1(beta4)/IE9.js"></script>

Hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày   tháng   năm  
Mẫu số: 01GTKT0/001

Ký hiệu: AA/18E

Số: 0000000
Đơn vị bán hàng :CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
Mã số thuế :0302712571
Địa chỉ :Tầng 3 Anna Building, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại  :1900 1830
Số tài khoản :  
Họ tên người mua hàng :
Tên đơn vị :
Mã số thuế :
Địa chỉ :
Hình thức thanh toán :
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất GTGT (%) Tiền thuế GTGT Thành tiền sau thuế
123456 = 4 x 578 = 6 x 79 = 6 + 8
1            
         
         
         
Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ:        
Tổng cộng tiền thanh toán:
Số tiền viết bằng chữ:

Tổng tiền không chịu thuế:  

Tổng tiền chịu thuế 0%:  

Tổng tiền chịu thuế 5%:   Tổng tiền thuế GTGT 5%:  

Tổng tiền chịu thuế 10%:   Tổng tiền thuế GTGT 10%:  

Người mua hàng

Mẫu ký điện tử

Ký bởi:
Ký ngày:

Đơn vị bán hàng

Chữ ký có hiệu lực

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
Ký ngày:

 
(*) Tên công ty:
Logo công ty:
Hình nền cônng ty:
Độ trong suốt hình nền: Tool làm mờ hình
(*) Mã số thuế:
Điện thoại:
(*) Địa chỉ
Số tài khoản:
Ngân hàng
Mẫu số:
Kí hiệu
Màu chữ
(*) Các trường bắt buộc phải nhập.
Xuất Mẫu hóa đơn Xuất mẫu
Nhập mẫu hoá đơn