Hướng dẫn chi tiết lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK

0
(0)

Bất cứ kế toán doanh nghiệp nào cũng nên biết cách lập báo cáo tài chính chính xác và đúng luật. Tuy nhiên, với những kế toán mới ra trường thì công việc này khá khó khăn. Tìm hiểu bài viết sau đây để biết cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK bạn nhé.

1. Lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK

lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK

Bạn cần xác định hình thức báo cáo trước khi lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK.

Trước khi lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK, doanh nghiệp cần phải xác định hình thức báo cáo tài chính dựa trên chế độ kế toán của doanh nghiệp (DN). Cụ thể như sau:

 • Chế độ kế toán của DN siêu nhỏ: doanh nghiệp loại này nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và tính theo % doanh thu của hoạt động bán hàng hóa/dịch vụ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ phải áp dụng hình thức báo cáo tài chính theo Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016. 
 • Chế độ kế toán của DN nhỏ và vừa: là các doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế, mọi lĩnh vực theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, trừ các trường hợp như: DN Nhà nước, DN mà Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng về chứng khoán theo quy định của pháp luật, liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã. Những trường hợp này sẽ lập báo cáo tài chính với hình thức theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016.
 • Chế độ kế toán của DN lớn: áp dụng hình thức báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016, một bộ báo cáo tài chính cần bao gồm:

 • Báo cáo tài chính;
 • Thuyết minh báo cáo tài chính;
 • Bảng cân đối kế toán;
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu mẫu 03/TNDN.

>> Xem thêm: Hệ thống tài khoản theo thông tư 133

Sau đây là hướng dẫn chi tiết lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK.

2. Hướng dẫn từng bước cách nộp báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK

Để lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK, kế toán tiến hành thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK 

Mở phần mềm HTKK và tiến hành đăng nhập bằng cách điền mã số thuế của DN vào mục “Mã số thuế”. Tiếp đến, nhấp vào chữ “Đồng ý” để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Tiến hành vào mục “Báo cáo tài chính”

báo cáo tài chính theo mẫu B01a-DNN

Bạn tiến hành chọn bộ báo cáo tài chính theo mẫu B01a-DNN.

Sau khi đã đăng nhập, bạn chọn “Báo cáo tài chính”. Tiếp theo, trên màn hình hiển thị, bạn nhấp chuột vào Bộ báo cáo tài chính (B01a-DNN)(TT 133/2016/TT-BTC).

Lúc này, bạn có thể chọn theo 2 phương án: Bộ báo cáo tài chính B01a-DNN hoặc B01b-DNN. Tuy nhiên, đa số các DN sẽ sử dụng mẫu B01a-DNN. 

Bước 3: Tiến hành chọn “Niên độ tài chính”

Sau khi bạn chọn bộ báo cáo tài chính, giao diện  “Niên độ tài chính” sẽ hiển thị trên màn hình. Lúc này, bạn cần tiến hành điền tất cả các thông tin được yêu cầu, cụ thể:

 • “Năm”: Là năm tài chính bạn muốn làm báo cáo tài chính.
 • Thời gian báo cáo: Từ ngày…đến ngày. Chẳng hạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
 • Đến đây, bạn tiến hành chọn “Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục”.
 • Tiếp tục chọn: KQHĐKD, LCTTGT hoặc chọn KQHĐKD, LCTTTT.

Bấm vào nút “Đồng ý” để hoàn tất quá trình kê khai thông tin và tiến hành bước tiếp theo.

Bước 4: Nhập thông tin trên “Nhập tờ khai”

bảng biểu báo cáo tài chính

Tiến hành nhập thông tin trên các bảng biểu báo cáo tài chính.

Sau khi hoàn thành bước 3, hệ thống sẽ hiển thị giao diện “Nhập tờ khai”. Lúc này, bạn cần tiến hành nhập số liệu vào đủ 3 biểu: Cân đối kế toán (CĐKT), Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (KQHĐSXKD), Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp (LCTTGT).

Cuối cùng, khi đã nhập xong các biểu, bạn tiến hành nhập ngày ký báo cáo, tên người lập biểu, kế toán trưởng, Giám đốc và chọn nút “Ghi” rồi chờ đợi. Kết quả, khi màn hình hiển thị dòng chữ “Đã ghi dữ liệu thành công!” có nghĩa là công việc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK của bạn đã hoàn thành rồi đấy.

Chọn “Kết xuất XML” và lưu dữ liệu trên máy tính của bạn, dữ liệu này sẽ được gửi cho cơ quan thuế qua mạng.

Ngoài ra, bạn cần làm tiếp báo cáo kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán, tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN), báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên HTKK và lập thuyết minh báo cáo tài chính trên File Word hoặc Excel do bạn tự thiết kế.

Đến đây thì chắc hẳn bạn đã biết cách  lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK rồi phải không. Lưu lại những kiến thức này sẽ rất hữu ích khi cần thiết đấy. 

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0