5 Quy định mới về hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2021 mà kế toán cần lưu ý

0
(0)

Để nắm rõ và triển khai đúng quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử ( HDDT) của Thuế, MIFI sẽ tổng hợp lại những thông tin quan trọng về hóa đơn điện tử áp dụng từ 01/11/2021 mà mọi kế toán cần nắm:

đối tượng không chịu thuế GTGT

Hình 1: Quy định mới về hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2021.

Áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành từ Tháng 11/2021
Tại Công văn 10847 của Bộ Tài chính đã phê duyệt lộ trình triển khai theo 2 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 (từ tháng 11/2021 – 3/2022): triển khai tại 6 tỉnh, thành: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định;
 • Giai đoạn 2 (từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022): triển khai cho 57 tỉnh, thành còn lại.

Do đó, để thực hiện hiệu quả hóa đơn điện tử theo các quy định mới các doanh nghiệp tại các 06 tỉnh, thành phố nêu trên cần đặc biệt lưu ý về việc thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11/2021 theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Trên cả nước, từ ngày 01/7/2022, hóa đơn điện tử chính thức được áp dụng.

Lưu ý:

 • Khi đã ban hành quyết định triển khai tức là đã bắt buộc chuyển đổi hóa đơn điện tử trong giai đoạn 1 tại 06 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định.
 • Nhưng không phải là bắt buộc ngay từ 1/11/2021 phải chuyển đổi hết cho 06 tỉnh, thành trên mà sẽ triển khai dần từ tháng 11/2021 đến tháng 04/2022 và có văn bản hướng dẫn cụ thể của Tổng Cục thuế.
lập bảng kê đính kèm

Hình 2: Khi đã ban hành quyết định triển khai tức là đã bắt buộc chuyển đổi hóa đơn điện tử.

Cách lập hóa đơn khi được giảm thuế GTGT từ 01/11/2021
Từ 01/11/2021 đến hết 31/12/2021, nhiều hàng hóa, dịch vụ sẽ được giảm thuế GTGT theo tinh thần của Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định 92/2021/NĐ-CP .Theo đó, mức giảm 30% thuế GTGT sẽ được trừ trực tiếp ngay trên mỗi hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.

Việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp, tổ chức áp dụng cả 02 phương pháp tính là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp tỷ lệ % trên doanh thu.

Như vậy việc lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT sẽ được hướng dẫn theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP như sau:

 • Trường hợp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thuế suất GTGT” sẽ ghi thuế suất như sau: “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tại cột “Tiền thuế GTGT” và “Tổng giá thanh toán” sẽ ghi theo số thuế GTGT và số tiền thanh toán đã giảm 30%.

 • Trường hợp tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu

Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”.

Công văn có ví dụ minh họa cho từng trường hợp (lập hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng).

Đây là lưu ý hết sức quan trọng đối với kế toán trong việc hóa đơn kể từ thời điểm 01/11/2021.

Phải lập hóa đơn riêng cho từng hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế
Theo Nghị quyết 406 quy định một loạt các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT từ 01/11/2021 đến 31/12/2021, bao gồm:

 • Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác);
 • Dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Sản phẩm và dịch vụ xuất bản;
 • Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí;
 • Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Lưu ý: Không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định 92 hướng dẫn Nghị quyết 406, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ thì khi lập hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Điều chỉnh sai sót khi lập hóa đơn theo mức thuế chưa giảm
Khoản 5 Điều 4 của Nghị định 92/2021/NĐ-CP chỉ rõ, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm, thì:

 • Người bán và người mua lập biên bản hoặc có văn bản thỏa thuận, ghi rõ sai sót.
 • Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua.

Căn cứ vào hóa đơn điền chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Thông tư 88/2020/TT-BTC

Hình 3: Doanh nghiệp có thể điều chỉnh mức tỷ lệ % nếu đã lập hóa đơn ở mức chưa giảm.

Cách xử lý đối với hóa đơn là vé có in sẵn mệnh giá
Nếu doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết và có nhu cầu sử dụng tiếp, theo khoản 6 Điều 3 của Nghị định 92, các doanh nghiệp, tổ chức này cần đóng dấu theo giá đã giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT hoặc giá đã giảm 30% mức tỷ lệ %, bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0